นโยบายการคืนสินค้า

อิ่มอร่อย สะอาด ปลอดภัย ส่งตรงถึงคุณ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/การคืนเงิน

 1. ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำอาหารเท่านั้น
 2. กรณีที่อาหารได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 3. กรณีสั่งผ่านผู้ให้บริการพันธมิตรของเรา ท่านสามารถติดต่อยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ เช่น Line Man, GrabFood ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทางผู้ให้บริการนั้นๆ
 4. กรณีสั่งตรงกับทางร้านท่านสามารถติดต่อยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่าน Line: @aoonthip หรือโทรศัพท์ 08 6340 5815 เท่านั้น และจะไม่ตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด
 5. เราจะคืนค่าอาหาร โดยบางครั้งอาจค่าดำเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 1. ท่านสามารถคืนอาหารให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่ออาหารดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาจัดส่งอาหารให้แก่ท่าน ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายแก่ทางเรา โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนอาหารได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
 2. ต้องเป็นอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายที่ซื้อจากร้านของเราเท่านั้น
 3. แจ้งเรื่องขอคืนอาหารภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่จัดส่งอาหารให้แก่ท่านผ่านทางไลน์แอดหรือโทรศัพท์เท่านั้น เราอาจให้ท่านถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานส่งมาให้เราตรวจสอบเบื้องต้น
 4. ส่งคืนอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ
 5. อาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
 6. ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนอาหารใดๆ สำหรับอาหารที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

 1. ต้องส่งคืนอาหารที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิดและไม่ผ่านการรับประทาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน

 1. ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนอาหารในกรณีที่อาหารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนอาหารนี้